Osaamisaluepäällikkö / Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki


Haemme monitahoisen asiantuntijaorganisaation johtamisen taitavaa osaamisaluepäällikköä

Globaali toimintaympäristön murros haastaa koko yhteiskunnan ja jokaisen suomalaisen jatkuvaan oppimiseen. Jatkuvan oppimisen myötä korkeakoulujen rooli yhteiskunnassa uudistuu ja monipuolistuu.

Metropolian uudessa strategiassa lähestymme jatkuvan oppimisen haastetta kokonaisvaltaisesti ja ihmislähtöisesti tuoden jatkuvan oppimisen saumattomaksi osaksi oppijan arkea. Ytimessä ovat yksilöllinen oppija, oppimisen mahdollistaminen joustavin yksilöllisin oppimisratkaisuin elämän eri tilanteissa sekä laaja-alainen ekosysteemiyhteistyö pääkaupunkiseudun jatkuvan oppimisen toimijoiden kanssa.

Myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on murroksessa. TKI-toimintaa muuttavat erityisesti uudenlainen avoin, systeeminen ja vastuullinen toimintalogiikka ja -periaatteet.  Samalla korkeakoulun rooli TKI-toimijana moninaistuu; tiedon tuottajan ja välittäjän rinnalla rooli ekosysteemiyhteistyön mahdollistajana ja edistäjänä kasvaa.

TKI-toiminnan keskiöön nousevat erilaiset globaalit ja yhteiskunnalliset haasteet, joihin etsitään uusia innovatiivisia ratkaisuja ekosysteemiyhteistyön keinoin. Metropolian uudessa strategiassa lähestymme murrosta rohkeasti viiden innovaatiokeskittymän kautta. Ne mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden parissa. Ajattelumme keskiössä on ihminen; rakennamme uusilla ratkaisuilla hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta ihmiselle ja elinympäristöllemme.

Haemme Kuntoutus ja tutkiminen -osaamisalueelle osaamisaluepäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2021 alkaen.

Osaamisaluepäällikkönä johdat osaamisalueen toimintaa. Vastaat osaamisalueen tuloksista, henkilöstöstä, muista resursseista, taloudesta ja laadusta ammattikorkeakoulun kaikkien tehtävien osalta. Kehität ja ylläpidät yhteistyötä työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Toteutat osaltasi Metropolian strategiaa jatkuvan oppimisen, TKI-toiminnan ja elinkeinotoiminnan osalta. Linjaorganisaatiossa esimiehesi on jatkuvan oppimisen johtaja. Toimit läheisessä yhteistyössä muiden osaamisaluepäälliköiden ja innovaatiokeskittymien johtajien kanssa. Metropolian yhteiset palvelut ovat tukenasi.

Haemme osaamisaluepäälliköksi henkilöä, jolla on vahvaa näyttöä asiantuntijaorganisaation tulosvastuullisesta johtamisesta, korkeakoulukontekstissa toimimisesta ja työelämäyhteistyöstä.

Osaamisaluepäälliköltä edellytämme

  • esimies- ja johtamiskokemusta
  • kokemusta korkeakoulun opetustoiminnasta
  • TKI- ja liiketoimintaosaamista
  • talousosaamista
  • kehittämisosaamista
  • vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä näyttöä verkostoitumisesta
  • osaamisalueen substanssialueiden tuntemusta
  • erinomaista suomen kielen taitoa sekä suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa

Hakemukset jätetään e-lomakkeella ja niihin liitetään CV. Hakemuksessa pyydämme nostamaan esille ensisijaisesti päällikkötehtävän kannalta merkitykselliset tulokset aikaisemmalta työuraltasi ja lisäksi kertomaan, kuinka lähtisit kehittämään tätä tehtävää.

Osaamisaluepäällikön työsuhteeseen sovelletaan Sivistan hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työsuhteen ehtoja.

Hakuaika päättyy 20.6.2021.

Lisätietoja antaa jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu, puh. 050 563 6230.

Jätä hakemuksesi ja CV osoitteessa www.metropolia.fi/tyopaikat

Jaa ilmoitus

Työpaikan luokittelut
Sijainti
Pääkaupunkiseutu
Tehtävän taso
Johto
Tehtävän tyyppi