Verkställande direktör / Ab Stormossen Oy, Korsholm

Aktiebolaget Stormossen ägs av sex kommuner i Österbotten och sköter ägarkommunernas avfallshantering. Stormossen är en pionjär inom avfallshantering och verksamheten utgör ett exempel på verklig cirkulär ekonomi där t.ex. produktionen av biogas skapar ett klimatsmart kretslopp av näringsämnen och energi. Företaget sysselsätter idag ca 40 personer och 2018 var omsättningen 14 milj. euro.

Vi söker nu en innovativ och engagerad

verkställande direktör

Du har ett genuint intresse för att navigera verksamheten på ett sätt som engagerar kunder, samarbetspartners, personal och ägare. Som målmedveten och affärsmässig ledare skapar du resultat genom samarbete, nätverksbygge och kundfokus. Vi sätter stort värde på din förmåga att vara en positiv medial drivkraft, som bygger förtroende både lokalt och internationellt. Arbetet förutsätter utmärkt förmåga att kommunicera på både finska och svenska, samt intresse för produktionsprocesser.  Vår långvariga VD går i pension, så nu finns en unik möjlighet att bidra till en hållbar framtid – visst vill du vara med?

Stormossen är en av de största ägarna i Westenergy Oy Ab (32,95 %) och eftersom vår bransch ständigt utvecklas deltar vi aktivt i olika utvecklingsprojekt. För tillfället ger den stora efterfrågan på vår biogas intressanta möjligheter till fortsatta investeringar. Samtidigt måste vi kunna förutse hur förändringar i lagar och direktiv kommer påverka verksamheten. Förmågan att förstå helheter är därför avgörande. Vi förväntar oss att du kan jobba mot långsiktiga målsättningar, förstår Stormossens roll som en viktig samhällsaktör och har erfarenhet av mediekommunikation. Vi ser gärna att du har en teknisk eller ekonomisk utbildningsbakgrund. Framför allt har du förmågan att utifrån strategiska målsättningar leda det dagliga arbetet på ett sätt som skapar arbetsglädje och motivation.

Vi erbjuder ett mångsidigt arbete i en flerspråkig miljö, där du som VD får fortsätta i en tradition av nytänkande.

Frågor om uppgiften besvaras av VD Leif Åkers, tfn 050 556 3081 och MPS konsult Daniel Särs, tfn 041 435 5035. Skicka din ansökan senast 27.10.

Ansökningstiden börjar: 06.10.2019 00:01Ansökningstiden går ut: 27.10.2019 23:59
Jobb klassering
Läge
Österbotten
Tehtävän taso
Johto