Suunnittelu- ja analyysiosaston johtaja / Huoltovarmuuskeskus, Helsinki

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Lisää tietoa: www.huoltovarmuus.fi 

Huoltovarmuuskeskus hakee

Suunnittelu- ja analyysiosaston johtajaa

vakituiseen työsuhteeseen Helsinkiin.

Huoltovarmuuskeskuksessa on noin 60 työntekijää. Johtaja toimii Huoltovarmuuskeskuksen johtoryhmän jäsenenä ja omia alaisia on 6. Suunnittelu- ja analyysiosaston tehtävässä korostuu sen läpileikkaava merkitys koko Huoltovarmuuskeskukselle ja huoltovarmuustoiminnalle.

Tehtävä painottuu kolmeen keskeiseen osa-alueeseen:  

  1. Strateginen ennakointi, tilannekuva- ja analyysitoiminnot
  2. Huoltovarmuuden kansainväliset asiat
  3. Huoltovarmuuskriittisten yritysten ja pooliorganisaation muodostaman verkoston koordinointivastuu.

Johtaja on avainasemassa Huoltovarmuuskeskuksen uuden strategian läpiviennissä. Johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää mm. ennakointi- ja analyysitoimintaa Huoltovarmuuskeskuksessa. Tehtävässä painottuvat tiedolla johtamisen ja verkostojohtamisen merkitys ja kyvykkyydet. Päivittäisen johtamisen lisäksi työhön kuuluu yhteistyötä useiden sidosryhmien kanssa, erityisesti kansainvälisesti mm. EU- ja Nato-tasolla. Keskeisiä sidosryhmiä ovat HVK:n muiden osastojen asiantuntijat, Huoltovarmuusorganisaation jäsenet, viranomais- ja kansainväliset kumppanit sekä tutkimuslaitokset ja korkeakoulut.

Johtajalta vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa. Odotamme vankkaa kokemusta johtamis-, esimies- ja kehittämistehtävistä sekä kokemusta riskienhallinnasta ja toimintaympäristön analyysistä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii ymmärrystä kansainvälisestä turvallisuusympäristöstä, julkisen sektorin toiminnoista, elinkeinoelämästä ja huoltovarmuusasioista. Analyysi- ja skenaariotyöskentelykokemus on eduksi. Vahvan kehittämisotteen lisäksi odotamme haettavalta johtajalta analyyttista kyvykkyyttä, vastuullisuutta ja hyvää hallintotapaa. Sinulla on hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot. Erinomainen suomen kielen ja sujuva englannin kielen taito ovat tehtävässä välttämättömiä, ruotsin kielen taito ja muu kelitaito ovat eduksi.

Tarjoamme sinulle itsenäisen, haastavan ja vastuullisen tehtävän, jossa pääset käyttämään asiantuntemustasi yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden parissa. Työpaikkasi sijaitsee keskeisellä sijainnilla Helsingin ydinkeskustassa.

Kiinnostuitko?
Lisätietoja tehtävästä antaa Huoltovarmuuskeskuksessa toimitusjohtaja Janne Känkänen, puh. 029 505 1012 (tavoitettavissa 29.4.2021 klo 12–13) sekä MPS:n konsultti Irene Turakainen, puh. 020 746 9457 (tavoitettavissa 27.4.2021 klo 9–10).

Täytä hakulomake palkkatoiveineen ja liitä mukaan CV 6.5.2021 mennessä.

Tehtävään valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella laaja turvallisuusselvitys.

Hakuaika alkaa: 22.04.2021 14:00Hakuaika päättyy: 06.05.2021 23:59

Jaa ilmoitus

Työpaikan luokittelut
Sijainti
Pääkaupunkiseutu
Tehtävän taso
Johto
Yrityksen toimiala