Hankinta-asiantuntija / Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki

Hankintapalvelut vastaavat suurimmaksi osaksi Suomen isoimpiin korkeakouluihin kuuluvan Metropolian monipuolisista ja vaihtelevista hankinnoista yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Haemme pieneen tiimiimme tärkeään ja haastavaan rooliin, laadukkaaseen ja mielenkiintoiseen työympäristöön vakinaiseen työsuhteeseen 

Hankinta-asiantuntijaa,

jonka keskeisenä tehtävänä on hankintojen valmistelu ja tekeminen kulloinkin soveltuvalla hankintamenettelyllä, useimmiten hankinnan julkisella kansallisella tai EU-kilpailuttamisella. Hankinnat painottuvat erilaisiin henkilöstön käyttöön tulevien järjestelmien hankintoihin (IT-/SW-/tieto-/hallintajärjestelmät/-ohjelmistot ja niiden palvelut). Tehtäviin kuuluu hankintatarpeiden mukaan osallistuminen muihin hankintoihin sekä Hankintapalveluiden työtapojen ja menetelmien edelleen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Hankintojen arvo on tyypillisesti 50 000 - 500 000 €.

Hakemallamme henkilöllä on osaaminen tietojärjestelmä/SW/ITC-palvelualueelta, mieluiten hankintojen tai vaihtoehtoisesti teknisen kokemuksen kautta. Osaaminen molemmista tai hankintaosaaminen muista hankintakategorioista on eduksi. Alueen (hankinnat, järjestelmät) koulutusta ja työkokemusta odotetaan valituksi tulevalta olevan yhteensä n. 5-10 vuotta ja ainakin osa tästä on hyvä olla kertynyt julkisten hankintojen parista. 

Tehtävässä menestyminen edellyttää lisäksi: 

  • Sekä itsenäistä että tiimityöskentelyä julkisesti kilpailutettavien hankintojen eri vaiheiden läpivientiin, erityisesti sisältö- ja kriteerimääritysten osalta.
  • Kokonaisuuksien ja niiden osien hallintakykyä: Tiimi(e)n osana/avulla ja itsenäisesti tehtäviin kuuluu Metropolian asiakkaiden/loppukäyttäjien tarpeiden kartoitus ja ymmärtäminen, hankintalain pääperiaatteiden huomiointi, päätösesitysten valmistelu sekä asioiden huolellinen sanoittaminen hankinnoissa. Järjestelmä- ja riippuvuustasojen hahmottamisen lisäksi tarvitaan tarkkuutta yksityiskohdille.
  • Kykyä hallita useampia rinnakkaisia hankintaprojekteja sekä suurta työmääräpainetta.
  • Positiivista asennetta sekä joustamis- ja oppimiskykyä.
  • Perustyökalujen käytön hallintaa: kilpailutusalusta (Cloudia tai vastaava), MS Office Excel, Word, Outlook, Teams ja pilvityökalut. 
  • Hyvää suomen ja kohtalaista englannin kielen taitoa.

Aloitamme haastattelut jo hakuaikana. Hakemusta voidaan hyödyntää myös Metropolian Tietohallintopalveluiden hankintasuunnittelijan paikkaa täytettäessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa hankintapäällikkö Jarkko Mattila, puh. 044 984 7268, soittoajat 1.7., 27.7. ja, 3.8. klo 14-16, sähköposti jarkko.mattila(at)metropolia.fi.

Jätä hakemus ja CV viimeistään 15.08.2021 osoitteessa

www.metropolia.fi/tyopaikat

Jaa ilmoitus

Työpaikan luokittelut
Sijainti
Uusimaa
Tehtävän taso
Asiantuntija