Teknologia-asiantuntija Helsinki XR Centeriin / Metropolia Ammattikorkeakoulu


Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Metropolia muodostaa yli 16 000 opiskelijan ja 1 000 asiantuntijan yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat.  Olemme korkeakoulutuksen rohkea uudistaja ja vastuullinen kumppani. Löydämme yhteistyössä uusia ratkaisuja ja rakennamme kestävää tulevaisuutta. 

Ilmiölähtöinen innovaatiotoimintamme mahdollistaa uuden tavan oppia, tuottaa ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä yhteiskunnan parhaaksi. Metropolian liikevaihto on 100 miljoonaa euroa, josta TKI- ja elinkeinotoiminta muodostavat kasvavan osan. Vuosittain toteutamme yli 100 TKI-hanketta. 

Teknologia-asiantuntija Helsinki XR Centeriin

Haemme Metropolia ammattikorkeakoulun TKI-palveluiden Helsinki XR Centeriin teknologia-asiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen 31.8.2023 asti, työn aloitus 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan.

Asiantuntija toimii Helsinki XR Centerin hankkeissa sovelluskehityksen vastuutehtävissä. Tärkeimpiä tehtäviä on suunnitella kehitettävien sovellusten arkkitehtuuria ja määrittää kehityskohteet kunkin hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Asiantuntija vastaa myös projektiassistenttitiimien ohjaamisesta ja tukemisesta kehityksen aikana. Hän vastaa myös hankkeisiin liittyvien käyttäjätestien suunnittelusta, toteutuksesta ja analysoinnista, sekä osallistuu tieteellisten artikkelien kirjoitukseen tuloksista. 

Tärkeässä osassa työtehtäviä on yhteistyö alan yritysten ja tutkimusryhmien kanssa osana hankkeita kotimaassa ja kansainvälisesti. Asiantuntija toimii konsultoivassa roolissa eri alojen toimijoiden kanssa, ohjaten heitä hyödyntämään uusia teknologioita järkevällä ja toimivalla tavalla, sekä avustaa heitä sovelluskehityksen suunnittelussa ja potentiaalisten yhteistyökumppanien löytämisessä. 

Asiantuntija osallistuu yhdessä muun Helsinki XR Centerin henkilöstön kanssa keskuksen perustoiminnan organisointiin ja järjestämiseen, sekä toimii yhteistyössä muun Metropolian henkilöstön kanssa. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi yritysvierailujen, tapahtumien ja työpajojen järjestäminen.

https://helsinkixrcenter.com/

Tarpeellinen osaaminen

Sovelluskehitysosaaminen: 

 • Pelimoottorit, Unity/Unreal 
 • Mobiililaitteet 
 • Verkkopohjaiset ratkaisut 
 • VR- / AR-teknologiat
 • Tekoälyn hyödyntäminen 

Projektinhallinta: 

 • Kehitystiimin vetäminen 
 • Ketterät kehitysmetodit 
 • Sovelluskehityksen aikataulutus ja arviointi

Muuta: 

 • Tieteellinen kirjoittaminen 
 • Käyttäjätestauksen järjestäminen ja tulosten analysointi 
 • Yritysyhteistyö / verkostotoiminta 
 • Kokemus XR-sovellusten käytöstä 

Hakemukset 15.8.2021 mennessä www.metropolia.fi/tyopaikat

Tiedustelut: Santeri Saarinen, Helsinki XR Center Santeri.saarinen@metropolia.fi, 040-1412553

Jaa ilmoitus

Työpaikan luokittelut
Sijainti
Pääkaupunkiseutu
Tehtävän taso
Asiantuntija