Projektiasiantuntija, hankkeet ja rahoitusinstrumentit / Metropolia Ammattikorkeakoulu


Haemme Urbaania kasvua Vantaa -hankkeeseen PROJEKTIASIANTUNTIJAa määräaikaiseen tehtävään 30.4.2022 asti.

Hankkeessa luodaan uusia ratkaisuehdotuksia yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen, teknologiseen muutokseen ja työllisyyden edistämiseen. Näin tuetaan yritysten kehittymistä ja kiihdytetään niiden vastuullista kasvua.

Hankkeen viimeisen tärkeän jakson aikana keskitymme toimivien työvälineiden ja palveluiden jatkokehittämiseen ja juurruttamiseen sekä oppien näkyväksi tekemiseen.

Työskentely tapahtuu tiimityönä Vantaan kaupungin, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä yritysten yhteistyönä.

Työtehtäviisi kuuluvat

 • uusien hankkeiden ideointia ja hankehakemusten kirjoittamista – nykyisen hankkeen oppien pohjalta, yhdessä tiimin kanssa
 • hankkeen tulosten näkyväksi tekeminen sekä relevantin taustatiedon kokoaminen ja tuottaminen eri muodoissa (raportit, artikkelit, blogit yms.)
 • pk-yrityksille suunnattujen palveluiden jatkokehittäminen ja konseptointi
 • muut hankkeeseen liittyvät tehtävät, esim. tapahtumasuunnittelu

Odotamme sinulta

 • kokemusta hanketyöstä
 • monipuolisia viestinnällisiä valmiuksia
 • joustavaa ja kehittävää työotetta
 • erinomaisia tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja
 • erinomaista suomen kielen osaamista ja hyvää englannin kielen taitoa
 • soveltuvaa tutkintoa

Luemme eduksi

 • aiempi kokemus EU-hankkeista ja hankkeiden valmistelusta
 • kansallisten ja kansainvälisten rahoitusinstrumenttien tuntemus
 • perehtyneisyys jatkuvaan oppimiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, digitalisaatioon
 • fasilitointiosaaminen (myös digifasilitointi)

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtävän innovatiivisessa projektiryhmässä, jossa kannustetaan omien näkemysten ja uusien ideoiden esille tuomiseen. Etätyömahdollisuus.

Ensimmäinen haastattelu tapahtuu Teamsin kautta hakuajan päättymisen jälkeen.

Urbaania kasvua – GSIP Vantaa -hanke saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban Innovative Actions(UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin.

Lue lisää urbaaniakasvua.fi

Tiedustelut: projektipäällikkö Elina Taponen, p. 0407598756 (tavoitettavissa 16.8. klo 14–15), elina.taponen@metropolia.fi

Hakuaika 19.8.2021 asti www.metropolia.fi/tyopaikat

Jaa ilmoitus

Työpaikan luokittelut
Sijainti
Pääkaupunkiseutu
Tehtävän taso
Asiantuntija