English English / Svenska / Svenska

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste MPS Career Oy:n CV-tietokannalle.

 1. Rekisterinpitäjä
  MPS Career Oy
  Paciuksenkatu 27
  00271 Helsinki
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Marko Viitikko
  MPS Career Oy
  Paciuksenkatu 27
  00271 Helsinki
  Email: support@mps.fi
 3. Rekisterin nimi
  MPS Career Oy:n CV-tietokanta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  CV-tietokannan tietoja käytetään MPS Career Oy:n omissa sähköisissä rekrytoinneissa. Henkilöt antavat omalla suostumuksellaan tietonsa MPS Career Oy:n CV-tietokantaan. (Henkilötietolain 8§.)
 5. Rekisterin tietosisältö
  Tallennettavat tiedot ilmenevät kunkin avoimen työpaikan hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuvat kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään. Hakija voi päivittää hakemuksen tietoja saamillaan tunnuksilla. Hakijan hakemusta säilytetään kaksi vuotta hakemuksen jättämisestä tai hakijan suorittamasta päivityksestä.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietolähteinä on hakijan itsensä lisäksi mahdollisesti hakijan ilmoittamat suosittelijat sekä MPS Career Oy:n valintaprosessiin kuuluvat henkilöt.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  CV-tietokanta toimii Internetissä ja tallennetut tiedot on rajoitettu ainoastaan MPS Career Oy:n käyttöön. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman hakijan lupaa.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  CV-tietokannan käyttöoikeudet ovat ainoastaan MPS Career Oy:n rekrytointiin ja valintaan osallistuvilla työntekijöillä.
  Palvelun tarjoaja (LAURA Rekrytointi Oy) vastaa rekisteriin (LAURA™ -rekrytointijärjestelmä) tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.
 9. Tarkastusoikeus
  Henkilöllä on Henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on toteutettavissa Henkilötietolain 28§ mukaisesti.