Tietosuojaseloste' />
EnglishEnglish

Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  MPS Career Oy
  Y-tunnus: 0201148-3
  Paciuksenkatu 27, 00270 Helsinki
  +358 (0)20 7469 400
  privacy@mps.fi
 2. Rekisteriasiat
  Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin, ota yhteyttä osoitteeseen privacy@mps.fi
 3. Rekisterin nimi
  MPS rekrytointien ja henkilöarviointien tietokanta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja säilyttäminen
  Tietokannan henkilötietoja käytetään MPS-Yhtiöt Oy:n rekrytointi- ja henkilöarviointitoimeksiannoissa. Henkilöt antavat omalla suostumuksellaan tietonsa MPS-Yhtiöt Oy:n tietokantaan.

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekrytointi- ja henkilöarviointiasiakassuhteen hoitaminen, rekrytointi- ja henkilöarviointiasiakkaiden ja MPS-Yhtiöt Oy:n välisen sopimus- ja toimeksiantosuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Henkilötietoja käsitellään myös MPS-Yhtiöt Oy:n omissa rekrytoinneissa edellä kuvatuin tavoin. Hakijan hakemusta säilytetään kaksi vuotta hakemuksen jättämisestä tai hakijan suorittamasta päivityksestä. Kahden vuoden kuluttua rekisteröidyltä varmistetaan lupa jatkaa hakemuksen säilyttämistä.

  Henkilötietojen käyttötarkoitus on myös MPS-Yhtiöt Oy:n työnhakijaviestintä, asiakaspalautekyselyt, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä MPS-Yhtiöt Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen. Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Rekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan kun markkinointitoimenpiteisiin käytettävä tieto on tunnistettu vanhentuneeksi tai tavoittamattomaksi.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Tallennettavat tiedot ilmenevät kunkin avoimen työpaikan hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuvat kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään. Hakija voi päivittää hakemuksen tietoja saamillaan tunnuksilla.
  Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja henkilöistä:
  • Nimi
  • Syntymäaika
  • Sukupuoli
  • Kotiosoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Tehtävänimike
  • Palkkatoivomus
  • Työsuhde-edut
  • Henkilön työllistymiseen liittyvät tiedot:
   • Työhistoria
   • Koulutustausta
   • Rekrytointiin ja työsuhteen päättymiseen liittyvät tiedot
   • Työntekijän arviointi, koulutus ja turvallisuustiedot
   • Tieto lomista ja poissaoloista
  • Liitetiedot kuten hakemus ja ansioluettelo
  • Videohaastattelukysymysten vastaustallenteet
  • Muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot
 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Tietolähteinä on hakijan itsensä lisäksi mahdollisesti hakijan ilmoittamat suosittelijat sekä MPS-Yhtiöt Oy:n valintaprosessiin kuuluvat henkilöt. Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan rekisteröidyiltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa, tai muilla vastaavilla tavoilla.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  MPS rekrytointien ja henkilöarviointien tietokanta toimii Internetissä. Ko. toimeksiantoa varten täytetty hakemuslomake, sekä mahdolliset rekisteröidyn lisäämät lisätiedot kuten liitteet luovutetaan myös ao. rekrytoinnin tai henkilöarvioinnin toimeksiantajalle (työnantajalle).

  Rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja alihankkijoinaan käyttämille kolmansille osapuolille. Vastaaja hyväksyy tämän luovuttaessaan tietoja. Henkilötietojen käsittely tapahtuu pääosin Euroopan talousalueella. Jotkin yhteistyökumppanimme voivat käsitellä tietoja EU:n ulkopuolella. Kaikki palveluntarjoajat ovat sitoutuneita noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

  Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai käytetä muihin toimeksiantoihin ilman tietojen antajan lupaa, ellei kyseessä ole tietojen luovutus lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismääräysten mukaisesti.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.
  Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojat-tuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.
 9. Tarkastus- ja poisto-oikeus
  Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö (ml. pyyntö tietojen poistosta) on tehtävä rekisteritietojen tarkastuspyyntö-lomakkeella tai kirjallisesti ja silloin lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.
 10. Korjausoikeus
  Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyyntö on tehtävä rekisteritietojen tarkastuspyyntö-lomakkeella tai kirjallisesti ja silloin lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.
 11. Muut oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen tai esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla.
 12. Profilointiin ja päätöksentekoon käytetty automatiikka
  Palvelussa ei käytetä automaattista päätöksentekoa.
  Palvelussa käytettäviä analytiikkatyökaluja (Facebook Pixel ja LinkedIn Insight Tag) käytetään esimerkiksi palvelun asiakkaan verkkosivukäyttäytymisen ymmärtämiseen sekä mainoskohderyhmien rakentamiseen sekä mainosten näyttämiseen oikeille henkilöille.
 13. Muutokset tähän selosteeseen
  Parannamme ja kehitämme palveluitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselos-teisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

  Päivitetty 6.10.2020.